မႏၱေလးတိုင္းေဒသျကီး ေက်ာက္ပန္းေတာင္းျမိဳ႕နယ္ ကြ်ဲကန္ေက်းရြာက ဆရာေတာ္တစ္ပါးသည္ အရက္စြဲေနတဲ့ လူေပါင္း ၈၀၀၀ ေက်ာ္ကို အရက္ျပတ္ေအာင္ ကုေပးႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ ဆရေတာ္က မိန္႔ေတ္ာမူခဲ့ပါတယ္။

ကြ်ဲကန္ေက်းရြာ အလြန္ေတာထဲမွာ တစ္ပါးတည္း သီတင္းသံုးေနထိုင္ျပီး ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အရက္စြဲတဲ့သူေတြကို သစၥာေရတုိက္ျပီး အရက္ျဖတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဆရာေတာ္ အရွင္ေတဇနိယ် ဆီမွာ ျမန္မာျပည္အႏွံအျပားက အရက္ျဖတ္လိုသူေတြ ေရာက္လာျကျပီး ရခိုင္ျပည္နယ္၊တနၤသာရီတိုင္း ထားဝယ္ နဲ႔ ေကာ့ေသာင္းျမိဳ႕နယ္ေတြ လာေရာက္ အရက္ျဖတ္ျကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဆရာေတာ္ဟာ ေတာေတာင္ထဲမွာ သြားေရာက္ဂူေအာင္း သီတင္းသံုးေလ့ရွိပါတယ္။ အရက္လာျဖတ္တဲ့သူေတြဆီမွာ အျမဲတမ္းဆက္သြယ္ရမယ့္ ဖုန္းနံပါတ္ယူထားျပီး အေျခေနကို ဆရာေတာ္က မျပတ္စစ္ေဆးေပးကာ လူ ၃၀၀ ေလာက္က အရက္ျပန္္ေသာက္တာရွိတယ္လို႔ ဆရာေတာ္အရွင္ေတဇနိယ်က မိန္႔ပါတယ္။

တစ္ခုခု ေျပာခဲ့ပါဦး

comments