ကသာျမိဳ႕ အမွတ္ ၆ ရပ္ကြက္ရွိ မီးရထားဘူတာရံုအနီးမွာ အသံုးမျပဳရေသးတဲ့ လက္ပစ္ဗံုး ၂ လံုး ကေလးငယ္မ်ား ေဆာ့ကစားရာကေန ေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။

မတ္လ ၁၃ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းအခ်ိန္ကမွာ ေတြ႔ရွိခဲ့ျပီး ၄င္းေနရာသည္ တပ္မေတာ္လမ္းသို႔ ထြက္တဲ့ အခြံရံုးလမ္း လမ္းသြယ္ရွိ ေရေျမာင္းအတြင္း မွာ ေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။ အသံုးမျပဳရေသးတဲ့ နာနတ္သီး လက္ပစ္ဗံုး ၁ လံုး နဲ႔ သံပုရာသီး လက္ပစ္ဗံုး ၁ လံုး ျဖစ္ေျကာင္း သိရပါတယ္။

တစ္ခုခု ေျပာခဲ့ပါဦး

comments