မတ္ ၁၂- စစ္ကိုင္း တိုင္းေဒသႀကီး ကသာခ႐ိုင္ အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ လက္ပံကုန္းေက်းရြာေန ဆရာပြဲ ျမန္မာ တူရိယာအမ်ိဳး မ်ိဳးလုပ္ငန္းမိသားစုမွ က်ပ္သိန္း ၅၀ ေက်ာ္ အကုန္အက်ခံ၍ စည္ေတာ္ႀကီးတစ္လံုးကို ျပဳလုပ္ေနၿပီး အဆိုပါစည္ေတာ္ႀကီး ျပဳလုပ္ၿပီးစီး ပါက အဆင္ေျပရာဘုရားတစ္ဆူ သို႔ လွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကုကၠိဳပင္ႀကီးက ပင္စည္ကို ဝယ္လိုက္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကျမန္မာမႈတူရိယာပစၥည္းျဖစ္တဲ့ ဗံု အမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ေနတာဆိုေတာ့ အပင္အရင္းပိုင္းကို စည္ေတာ္ႀကီး လုပ္မယ္ဆိုၿပီး စပံုေဖာ္ေနၿပီ။ ကုန္ က်စရိတ္ က်ပ္သိန္း ၅၀ ေက်ာ္မယ္ လို႔ ခန္႔မွန္းပါတယ္။ စည္ေတာ္ႀကီး လုပ္တာကလွဴဖို႔ပါ။ ဝယ္မယ့္သူရွိ ရင္လည္း ေရာင္းမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဇလံုေတာင္ျဖစ္ျဖစ္၊ ေဗာဓိတစ္ ေထာင္ျဖစ္ျဖစ္ တစ္ေနရာရာမွာ လွဴမယ္”ဟု ဆရာပြဲ ျမန္မာမႈတူရိယာပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး လုပ္ငန္းဦး စီးလုပ္ကိုင္ေနသူ ဦးေက်ာ္သန္းက ေျပာၾကားသည္။

ကုကၠိဳသားျဖင့္ျပဳလုပ္မည့္ စည္ေတာ္ႀကီးမွာ အလ်ား ၁၀ ေပ ၈ လက္မ၊ ထိပ္ဝတစ္ဖက္ (စည္ မ်က္ႏွာျပင္) အက်ယ္ ၅ ေပ ၄ လက္မရွိမည္ျဖစ္ၿပီး စည္ေတာ္ႀကီး အလယ္ေနရာမွာ ၆၃ လက္မရွိ မည္ျဖစ္ကာ စည္ေတာ္ႀကီးထိပ္ႏွစ္ ဖက္ (စည္မ်က္ႏွာ)အဝကို ႏြားသား ေရျဖင့္က်က္၍ ထိပ္ဝႏွစ္ဖက္စလံုး အား ထိပ္ဝေနရာမွ သံုးေပစီအကြာ အထိ စည္မ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္တစ္ဆက္ တည္း သားေရဖံုးအုပ္မည္ျဖစ္ သည္။

ထို႔အျပင္ အလယ္က်န္သည့္ သစ္သားစည္ေနရာအပိုင္းကို ျမတ္ စြာဘုရား၏ ၁၀၈ ကြက္ေသာ ဗုဒၶ ေျခေတာ္ရာ စက္လကၡဏာအား နတ္သားေလးပါးပူေဇာ္ေနသည့္ပံု ထည့္သြင္း၍ ၾကည္ညိဳဖြယ္ရာျဖစ္ ေအာင္ ပူေဇာ္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါစည္ေတာ္ႀကီးၿပီးစီးပါက ဖခင္ျဖစ္သူ ဆရာပြဲအားရည္ စူး၍ လွဴဒါန္းမည့္ေနရာကို မိသား စုမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္လွဴဒါန္းၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

By Nang May Ei (HtooDaily.com)

တစ္ခုခု ေျပာခဲ့ပါဦး

comments