ကေလးမေလး ရဲ႕ အရြယ္ က ၁၁ ကေန ၁၅ ၾကားမွာ ရွိပါတယ္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၄၅၀ – ၈၀ ခုႏွစ္တုန္းက ေရခဲျပင္ ေအာက္မွာ ႏွစ္ျမွဳပ္ခဲ့တာလို႔ ယူဆၾကပါတယ္။ေတြ႔ရွိခဲ့သမၽွထဲမွာေတာ့ အေကာင္းဆံုး ေတြ႕ရွိမႈလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အေပၚယံ အေရျပား ေတြကေတာ့ ေအးခဲေနေသာလည္း အတြင္း ကလီစာ ေတြကေတာ့ အေကာင္းအတိုင္း ရွိေနပါေသးတဲ့ အတြက္ စစ္ေဆးမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။

ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ ေရခဲျပင္ ေအာက္မွာ ႏွစ္ျမွဳပ္ေနေပမဲ့ သူ႕ရဲ႕ပံုကို ၾကည့္ရတာ အိပ္ေပ်ာ္ေနတဲ့ ကေလးငယ္ ေလး တစ္ေယာက္လိုပါပဲ…

တစ္ခုခု ေျပာခဲ့ပါဦး

comments