အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီပိုးကူးစက္ခံထားရတဲ့ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီးေတြကို မီးဖြားၿပီးတဲ့အခါ ေဆးဆက္ေသာက္ဖို႔ ကိုယ္ဝန္စအပ္ကတည္းက ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးပညာေပးလုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။

ေအအာတီေဆးေတြကို တသက္တာ စြဲေသာက္ျခင္းအားျဖင့္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ခုခံအားက်ဆင္းေရာဂါ (ေအအိုင္ဒီအက္စ္)အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိျခင္းကေန ကာကြယ္ေပးပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီကူးစက္ႏွုန္းကိုလည္း ေလၽွာ့ခ်ေပးပါတယ္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ိဳးသမီး ကေလးေမြးၿပီးတဲ့အခါ ေဆးဆက္ေသာက္ဖို႔အတြက္ ေဆးအေျပာင္းအလဲ လိုတိုးပိုေလၽွာ့လုပ္ျခင္းကို ဆရာဝန္ေတြရဲ့အကူအညီနဲ႔ ျပဳလုပ္နိုင္ပါတယ္။

အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီပိုးရွိ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ေတြအတြက္ ေအအာတီေဆးနဲ႔ သူတို႔ကေမြးလိုက္တဲ့ ကေလးေတြအတြက္ ေအအာဗြီကာကြယ္ေဆးမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ ရရွိနိုင္ပါတယ္။

အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီပိုးေတြ႕ကေလးေတြကို ေအအာတီေဆးရရွိရန္ ေအအာတီေဆးကုဌာနမ်ားကို ညႊန္းပိုးေပးရပါမယ္။ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီပိုး ကူးစက္ခံရေသာ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ သားဆက္ျခားနည္းလမ္းမ်ားကို နီးစပ္ရာ ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္း၊ က်န္းမာေရးဌာေတြရဲ့ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြဆီကေန လက္လွမ္းမီစြာရရွိနိုင္ပါတယ္။

အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီပိုးကူးစက္ခံရတဲ့ ေမြးကင္းစကေလးေတြကို ပုံမွန္ကာကြယ္ေဆးထိုး၊ ေဆးတိုက္ျခင္း ျပဳလုပ္သင့္/မသင့္ကို သက္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သင့္ပါတယ္။

ေယ်ဘုယ်အားျဖင့္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီပိုးရွိသူမိခင္ကေန ေမြးတဲ့ကေလးေတြကို (၄) ပတ္ကေန (၆)ပတ္အတြင္း Zidovudine ေဆးတိုက္ဖို႔လိုပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕အေျခအေနေတြမွာဆိုရင္ ကေလးကို Zidovudine အျပင္တျခားေသာ ေအအာတီေဆးေတြကိုလည္း ေပးနိုင္ပါတယ္။
အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီဆန႔္က်င္ေဆးဟာ ကေလးေမြးဖြားစဥ္ မိခင္ကေန ကေလးကိုကူးစက္တဲ့ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီပိုးမွန္သမၽွကို ကာကြယ္ေပးပါတယ္။

Ref: က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ စံျပဳအခ်က္အလက္မ်ား

တစ္ခုခု ေျပာခဲ့ပါဦး

comments