ဧၿပီလ ၁၁ ရက္ေန႔က အယ္လ္ဂ်ီးရီးယားႏုိင္ငံတြင္ စစ္ေလယာဥ္တစင္း ပ်က္က်ခဲ့ရာ ၂၅၇ ဦး ေသဆုံးခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္ Algiers အေနာက္ေတာင္ဘက္ ၂၅ ကီလုိမီတာ အကြာရွိ Boufarik ေလတပ္အေျခစုိက္စခန္းတြင္ ေလယာဥ္ပ်ံတက္ၿပီး မၾကာခင္ လယ္ကြင္းတစ္ခုအတြင္း ပ်က္က်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ Il 76 စစ္ေလယာဥ္တြင္ စစ္သည္မ်ားႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးမ်ားအျဖစ္ ခရီးသည္ ၂၄၇ ေယာက္ႏွင့္ ေလယာဥ္၀န္ထမ္း ၁၀ ဦး လိုက္ပါလာခဲ့ျပီး အယ္လ္ဂ်ီးရီးယားႏုိင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပုိင္းမွ Tindouf ၿမိဳ႕သို ့ပ်ံသန္းစဥ္ ပ်က္က်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ ပ်က္က်ရသည့္အေၾကာင္းရင္းကို မသိရေသးေပ။

တစ္ခုခု ေျပာခဲ့ပါဦး

comments