အကိုႀကီး​ေတာ့အဖရာ.အမႀကီး​ေတာ့အ​ေမရာ. ဒီလုိခံစားခ်က္​​ေတြ ႐ွိခဲ့ဖူးလား ​ေျဖလုိ႔ရရင္​ ​ေျဖသြား​ေပး

တစ္ခုခု ေျပာခဲ့ပါဦး

comments