ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္က်င္းပေနေသာ ဆံုခရန္ေရသဘင္ပြဲေတာ္၏ပထမဆုံးေန႔တြင္ လူ ၉ ဦးေသဆုံးကာ ၄၆၁ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး လမ္းမထက္တြင္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေပါင္း ၄၄၇ မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕က သတင္းအတည္ျပဳ ထုတ္ျပန္လိုက္ေၾကာင္း Bangkok Post က ေဖာ္ျပထားသည္။

ယာဥ္မေတာ္ဆမႈျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ညေန ၄ နာရီမွေန၍ ည ၈ နာရီအၾကားတြင္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ အားလုံး၏ ၆၁ ဒသမ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အဓိက လမ္းမႀကီးမ်ားထက္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ယာဥ္မေတာ္တဆမႈျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ေၾကာင့္ျဖစ္ပြားေသာ ယာဥ္တိုက္မႈမွာ အမ်ားဆုံးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္စဥ္ အားလုံး၏ ၈၁ ဒသမ ၉၆ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ပတ္သက္လ်က္ရွိသည္။

ခ်င္း႐ိုင္ခ႐ိုင္သည္ ေဆာင္းခရန္ေရသဘင္ပြဲ၏ပထမဆုံးေန႔တြင္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ေနရာျဖစ္ကာ ခ်င္း႐ိုင္ခ႐ိုင္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမွာ ၁၈ မႈရွိခဲ့ၿပီး လူ ၁၈ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိသြားခဲ့သည္။

ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ားသည္ အရက္ေသာက္၍ ယာဥ္ေမာင္းႏွင္မႈေၾကာင့္ ၄၀ ဒသမ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး အရွိန္လြန္ေမာင္းႏွင္မႈေၾကာင့္ ၂၆ ဒသမ ၆၂ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ပြားခဲ့ကာ အရက္အလြန္အကြၽံ ေသာက္သုံး၍ ယာဥ္ေမာင္းႏွင္မႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းလိုက္ရသူ အေရအတြက္မွာ တစ္ေန႔တည္း၌ပင္ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ေၾကာင္း ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕က အသိေပးထားသည္။

ဆုန္ခရန္ေရသဘင္ပြဲေတာ္သည္ ဧၿပီလ ၁၂ ရက္မွ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ က်ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းခုနစ္ရက္ကို ထိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ားက လူေသဆုံးမႈ အမ်ားဆုံး ခုနစ္ရက္ဟု ေခၚေဝၚသမုတ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

တစ္ခုခု ေျပာခဲ့ပါဦး

comments