ဧၿပီ ၁၂ ရက္ ကက်င္းပျပဳလုပ္သည့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်းသၾကၤန္သို႔ဆင္ႏြဲရန္လာေရာက္သည့္ ပန္႔လူငယ္မ်ားအားေတြ႔ရစဥ္

” ကြၽန္ေတာ္တို႔က လည္ကတံုးအက်ီဝတ္ၿပီးကာရာအိုေကသြားတာတို႔ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲတာတို႔လုပ္တာမဟုတ္ဘူး။ႏွစ္စဥ္က်င္းပတဲ့ သၾကၤန္မွာ ေပ်ာ္ရြင္စြာပါဝင္ဆင္ႏြဲတာပါ”

တစ္ခုခု ေျပာခဲ့ပါဦး

comments