လူငယ္ပန္းပုပညာ႐ွင္တစ္ဦးက စိတ္ကူးျဖင့္ ကမၻာေပၚမွာ (လံုးဝ) မ႐ွိတဲ့ သတၱဝါအမ်ဳိးစားကို ထုလုပ္လိုက္ပါတယ္။

သစ္သားနဲ႔ထုလုပ္ထားတဲ့ သတၱ၀ါကို ေဆးေရာင္ျခယ္လိုက္ေတာ့ ေတြ႕ျမင္ရသူတို႔စိတ္ထဲမွာ တကယ့္သက္ရွိသတၱ၀ါလားလို႔ ထင္ၾကပါတယ္။

By Nang May Ei (HtooDaily.com)

တစ္ခုခု ေျပာခဲ့ပါဦး

comments