မိတ္ေတြတို႔တြင္ ျမဳပ္ေနေသာ ေငြေၾကး၊ အေၾကြးပတ္လည္၀ုိင္းေနတာမ်ိဳး ရွိလွ်င္ အဆင္ေျပဖုိ႔၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္ေပၚလာ၊ ျပန္လည္ဦးေမာ့လာဖုိ႔အတြက္ ေရွးဆရာအစဥ္အဆက္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ကတည္းက လက္ဆင့္ကမ္း အသံုးျပဳလာခဲ့တဲ့ ဓာတ္ယၾတာနည္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

မုန္႔လံုးေရေပၚ ဆယ္ယၾတာ ျပဳလုပ္နည္း

(မုန္႔လံုးေရေပၚက အုိးထဲ ထည့္ခါစမွာ ျမဳပ္ေနတယ္။ က်က္မွ ျပန္ေပၚလာတဲ့အတြက္ ျမဳပ္ေနတဲ့ အရာေတြ ျပန္ေပၚလာေစတတ္တဲ့ ဓာတ္သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္)

သင္၏ေရာက္ဆဲ အသက္ကို ၄ ျဖင့္ ေျမာက္ပါ။ ရေသာအေရအတြက္ကို မုန္႔လံုးေရေပၚ လုပ္ပါ။ ထုိအထဲမွာ မုန္႔လံုးေရေပၚ ဆယ္လံုးကို အိမ္၏ဘုရားတြင္ ကပ္လွဴပါ။ သင္၏အသက္ကို (၇) ျဖင့္စားပါ။

၁ ၾကြင္းလွ်င္ … တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ပါ။

၂ ၾကြင္းလွ်င္ တနလၤာေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ပါ။

၃ ၾကြင္းလွ်င္ အဂၤါေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ပါ။

၄ ၾကြင္းလွ်င္ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ပါ

၅ ၾကြင္းလွ်င္ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ပါ

၆ ၾကြင္းလွ်င္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ပါ

၀ ၾကြင္းလွ်င္ စေနေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ပါ။

မုန္႔လံုးေရေပၚ (၁၀)လံုးတိတိကို ျမတ္စြာဘုရားအား ကပ္လွဴၿပီးလွ်င္ ပိုေသာ မုန္႔လံုးေရေပၚမ်ားကို အိမ္နီးခ်င္းမ်ားအား ေပးေ၀လုိက္ပါ။

တစ္ခုခု ေျပာခဲ့ပါဦး

comments